It`s all about the part of life that makes me feel alive. It is about what really makes me smi

le or think and to look forward to a day. The small moments and the things that matter and are full of love to those I am with and the things I do.

To be for real alive is rarely about what you have, its more about what you do to feel you have a lot. hope you will find

a moment of joy being with me here

.Thank you for visiting!

Посветено на тази част от живота, която ме кара да се чувствам жива.Тук споделям нещата, които ме усмихват или замислят и ме карат да очаквам с нетърпение новия ден.Малките моменти, онези, които са най - истински, малките неща, които не притежавам а правя и които носят най - много смисъл. За тези които обичам.

Да живееш истински рядко зависи от това, което имаш.Тайната е, това какво правиш да те кара да се чувстваш сякаш имаш много.

Надявам да намерите нещичко, което да Ви усмихне докато сте при мен.

Благодаря, че ме посетихте!